Drugačno razmišljanje vodi do sprememb, inovacij in napredka. Če smo bili na začetku z vsebino projekta inovativni, z  idejo mladinskega stanovanja drzni, s celotnim konceptom izvajanja in vsebinami, napredni, smo sedaj prepričani, da nismo bili samo to.

V okviru projekta smo skupaj s partnerji iz Osnovne šole IV in Kocljevine v prvem letu izvedli preko dvajset modulov, v katere smo vključili več kot petdeset otrok, učencev in dijakov. Odzivi so izjemni. Zadovoljni so tako dijaki, starši, kakor tudi izvajalci modulov. Kazalnike in cilje, ki smo si jih zadali za prvo leto smo močno presegli.

Oblikovali smo internetno stran ssvlo.zgnl.si.

Po podpisu najemne pogodbe za mladinsko stanovanja z MOL-om, smo vanj nastanili prve tri mladostnike.

Z mentorji v trgovinici Zebra smo v delo trgovinice vključili udeležence modulov, ki so bodisi samostojno izdelovali izdelke ali pa pomagali pri prodaji. Tu se kaže predvsem velika želja, da bi naši dijaki in dijakinje pokazali kaj znajo in  bi se s tem lahko enakovredno kosali s polnočutno okolico. Kakor že omenjeno je trgovinica Zebra naše okno v svet – nekakšna vrata za prehod naših dijakov in dijakinj v polnočutni svet, ki jih obdaja.

V okviru modula čustvenega opismenjevanja je društvo Taka Tuka v mladinskem stanovanju izvedlo serijo delavnic.

Društvo gluhih učiteljev je uspešno izvedlo delavnico Branja za gluhe.

Veliko zanimanje je botrovalo k velikem presežku vključenih udeležencev v projekt. Posledično smo zaradi tega morali tudi razširiti nabor izvajalcev modulov. To razširitev so nam na ministrstvu odobrili.

Finančno izvajanje projekta je teklo po natančno določenem finančnem planu, ki smo si ga zadali že pred začetkom izvajanja projekta. Na ta način smo uspešno porabili vsa sredstva, ki smo jih imeli na razpolago v letu 2017.

Za povezovanje in prepoznavnost smo v decembru 2017 sklicali delovno okroglo mizo. Okroglo mizo smo izvedli v projektni sobi mladinskega stanovanja, kamor smo povabili partnerje OŠ 4, Kocljevina in tudi predstavnike MOL-a, kot najemodajalca mladinskega stanovanja, predstavnike parterjev projekta, torej Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za šolstvo in Obrtne zbornice.

Nekaka pika na i, pa je bila oddaja RTV SLO Slovenski magazin, kjer smo predstavili naše dijake, njihovo posredno delo v projektu v okviru trgovinice Zebra.

http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenski-magazin/174506044