Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje

S projektom socialna vključenost so se nam odprle nove možnosti, ki jih v okviru šolskega sistema, do sedaj nismo imeli. Projekt nam omogoča drugačno izvajanje različnih vsebin, ob in  izven šolskega prostora. Njegovo inovativnost sporoča dejstvo, da so vse vsebine in pristope ter načine izvajanja projekta, oblikovali naši sodelavci, ki so vrhunski strokovnjaki na področju dela z gluhimi, naglušnimi, dijaki z govorno jezikovno motnjo in dijaki z motnjami avtističnega spektra. Samo na ta način smo bili lahko prepričani, da bo projekt v svojem šest letnem izvajanju na koncu zgodba o uspehu in temelj za spremembe in dopolnitve v šolskem kurikulu.

Z modulskim sistemom izvajanja izbranih vsebin, bomo dosegli:

  • da bo do naši učenci in dijaki, lažje premagovali težave, ki jih imajo zaradi svojih primanjkljajev v šolskem sistemu,
  • da bodo nadgradili svoja znanja na različnih področjih,
  • da se bodo funkcionalno in čustveno opremili za življenje v polnočutnem svetu,
  • in da bodo ne glede na njihove posebne potrebe, enakovredno konkurirali na zahtevnem trgu dela.

Vem, da smo si s sodelavci zadali visoke cilje, vendar samo inovativnost in stalni razvoj, peljeta v napredek in spremembe.

Vodja projekta SSVLO mag. Matevž Stanovnik prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

KONTAKT

Koordinator in vodja mladinskega stanovanja:

mag. Valerija Janhar Černivec

valerija.janhar.cernivec@zgnl.si

Vodja projekta Socialna vključenost:

mag. Matevž Stanovnik

matevz.stanovnik@zgnl.si

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ:

»Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje.«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Dostopnost