1. Finančna in Funkcionalna pismenost na ravni osnovne šole
  2. Funkcionalno opismenjevanje na ravni srednje šole
  3. Praktične veščine lesarstva
  4. Praktične veščine tekstilstva
  5. Mladinsko stanovanje
  6. Praktične veščine grafičarstva
  7. Uporabno računalništvo
  8. Finančna pismenost na ravni srednje
  9. Praktične veščine v biotehniki